Diaconale visie

Het diaconale werk wordt primair door de wijken vanuit hun eigen visie uitgevoerd.
Door aandacht voor de problemen in de eigen wijk wordt de zichtbaarheid van de kerk verbeterd.
Maatwerk is belangrijk bij diaconale problemen.