Bijdragen en giften

Belangrijke banknummers:

NL59RABO0373741642 - Algemeen nummer, waaronder Collectebonnen Gereformeerde Kerk Den Haag-Oost.
De collectebonnen zijn te verkrijgen met een waarde van € 1,00 en € 2,00 (per vel van 20 stuks). De bonnen van € 0,50 zijn nog steeds geldig. 

NL96RABO0373748736 - Diaconie Gereformeerde kerk 's Gravenhage-Oost

Algemeen NL59RABO0373741642 CvK Gereformeerde Kerk s Gravenhage Oost

Voor giften en jaarlijkse bijdragen / vaste vrijwillige bijdragen(VVB) via SKG-rekeningen:

Noorderkerk NL34RABO0373747039 - Noorderkerk Den Haag Protestantse Gemeente Giften (noorderkerkdenhaag.nl)

Christus Triumfatorkerk NL65RABO0373747063 CvK Gereformeerde Kerk s Gravenhage Oost inz. CTK Christus Triumfatorkerk (ctkerk.nl)

Pax Christikerk NL37RABO037374741650 CvK Gereformeerde Kerk s Gravenhage Oost inz. Pax Christikerk Contact - Pax Christikerk

De rekeningen bij ING zijn opgeheven.