Diaconale missie

Door Christus geïnspireerd zorgdragen voor mensen in de knel en daarmee bouwen aan het aan het Koninkrijk van God. De missie en visie zij uitgewerkt in het Beleidsplan “Verantwoordelijkheid in Christus”.